MEMÒRIA 2022

MEMÒRIA 2022

Des de la Floresta Contra Fronteres us presentem la memòria d’activitats i econòmica de l’any 2022. Aprofitem per a agrair a totes aquelles persones i entitats que, bé sigui a través d’aportacions econòmiques o amb la seva dedicació, fan possible...
Paremos las retenciones racistas en Valldoreix

Paremos las retenciones racistas en Valldoreix

Este comunicado está en castellano. Accede aquí al comunicado en catalán. El pasado 9 de febrero uno de los jóvenes acogidos por la Asociación vecinal La Floresta Contra Fronteras sufrió una retención racista en Valldoreix, localidad de residencia del joven. Los...
Aturem les retencions racistes a Valldoreix

Aturem les retencions racistes a Valldoreix

Aquest comunicat està en català. Accedeix aqui al comunicat en castellà El passat 9 de febrer un dels joves acollits per l’Associació veïnal La Floresta Contra Fronteres va patir una retenció racista a Valldoreix, localitat de residència del jove. Els mossos el van...