Qui som

La Floresta contra Fronteres (LFCF) som un grup de persones del barri amb recorregut en projectes autogestionats per a la solidaritat entre els pobles i les persones, especialment promovent el treball i la cooperació amb persones migrades, però oferint també resposta a qualsevol situació de vulnerabilitat. D’un temps ençà, des de l’obertura del centre de protecció de joves al barri, LFCF inicia un projecte local per participar activament en el procés d’inclusió d’aquests joves, generant una convivència conscient i enriquidora pel conjunt de la nostra comunitat.

 

Aquests nous veïns, que han emprès un viatge cap a l’Europa del somni, fugint de la precarietat econòmica, d’un futur sense expectatives o de situacions de violències, es troben en el nostre territori sense una xarxa sòlida, sense adults referents, amb dificultats per regularitzar la seva documentació… i malauradament, amb poc recorregut en el sistema de protecció a la infància.

 

En aquest context, LFCF es planteja tres grans eixos de treball:

  • INCLUSIÓ. La coneixença mútua. Per tal d’aconseguir una ràpida inclusió, es proposen diferents activitats que permetin el vincle: parelles lingüístiques, activitats esportives, trobades culturals… generant un teixit de coneixença i confiança en el que qualsevol proposta és benvinguda.
  • HABITATGE I MENTORIA. Promoure l’acollida temporal en cases de veïns i veïnes de La Floresta, acompanyant-los en aquesta etapa transitòria mentre adquireixen l’autonomia suficient per emprendre el seu propi viatge cap a la vida adulta. La persona acollidora i la persona mentora treballen conjuntament, amb el suport del col·lectiu, per poder acompanyar el jove en tots els seus reptes, especialment tràmits i papers.
  • FORMACIÓ/OCUPACIÓ. Pas previ per a l’autosuficiència econòmica. Acompanyar en l’itinerari formatiu individual, ajudant-los a conèixer els recursos i els circuits de formació fomentant la formació professional/laboral i l’aprenentatge de les llengües (català i castellà) oferts per institucions públiques o entitats especialitzades. Fomentar les experiències professionals, acompanyar en els tràmits de matriculació i finançar-ne els costos de material i transport, sempre que sigui possible. Gestionar un banc del temps a mode d’intercanvi de feines.

 

La Floresta Contra Fronteres és una iniciativa oberta a qualsevol persona que hi vulgui participar!

Pots participar tant en el grup motor com en les activitats concretes que es proposen.

Marià Jornet, un home bo.

Marià Jornet ha sigut el primer president de La Floresta Contra Fronteres. Molt estimat amic i veí, la seva memòria i exemple ens inspira en la tasca de construir un món més just.